ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λευκωσία
Μπουμπουλινας και Λεωφ.Στασινου 1
1066 Nicosia
Τηλ.(Κύπρος): +357 22 8989 00
Τηλ.(Ελλάδα): +30 211 800 8915
Email: admin@taxidaki.co